Факултет "Математика и информатика"

Факултет Математика и информатика

Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в същото професионално направление

  • Професионално направление: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО...

 

Технологии за обучение по математика и информатика

 

Математика, информатика и информационни технологии

  • Професионално направление: ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

 

Информатика. Компютърна мултимедия

 

Информатика. Информационни системи

 

Информатика. Защита на информацията

 

Информатика. Корпоративни мрежови среди

 

Компютърни науки. Приложни компютърни науки

 

Уеб технологии и разработване на софтуер

  • Професионално направление: МАТЕМАТИКА

 

Математически структури в информационната сигурност

Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в други професионални направления

  • Професионално направление: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО...

 

Математика, информатика и информационни технологии

Математика

Информатика и информационни технологии

  • Професионално направление: ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

 

Информатика. Компютърна мултимедия

 

Информатика. Информационни системи

 

Информатика. Защита на информацията

 

Информатика. Корпоративни мрежови среди

 

Компютърни науки. Приложни компютърни науки

 

Уеб технологии и разработване на софтуер

 

Информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт

Великотърновски университет - Лого 3
 

Магистър 2022

Специално приложение "Магистър 2022"

ФАКУЛТЕТ “МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”

Адрес:

5000 Велико Търново,

ул. „Арх. Г. Козаров“ №1

(в сградата на Корпус 4)

Телефон:

(062) 600 461
0884 679 496

Лице за контакт:

Михаела Димитрова, секретар
Мария Рачева, организатор
Доц. д-р Марияна Николова, декан