Факултет "Математика и информатика"

Факултет Математика и информатика

Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в същото професионално направление

  • Професионално направление: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО...

 

Технологии за обучение по математика и информатика

 

Математика, информатика и информационни технологии

  • Професионално направление: ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

 

Информатика. Компютърна мултимедия

 

Информатика. Информационни системи

 

Информатика. Защита на информацията

 

Информатика. Корпоративни мрежови среди

 

Компютърни науки. Приложни компютърни науки

 

Уеб технологии и разработване на софтуер

  • Професионално направление: МАТЕМАТИКА

 

Математически структури в информационната сигурност

  • Професионално направление: ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ

 

Библиотечно-информационни дейности. Комуникационен и библиотечен мениджмънт

Книга и реклама

Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в други професионални направления

  • Професионално направление: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО...

 

Математика, информатика и информационни технологии

Математика

Информатика и информационни технологии

  • Професионално направление: ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ

 

Библиотечно-информационни дейности. Комуникационен и библиотечен мениджмънт

Книга и реклама

  • Професионално направление: ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

 

Информатика. Компютърна мултимедия

 

Информатика. Информационни системи

 

Информатика. Защита на информацията

 

Информатика. Корпоративни мрежови среди

 

Компютърни науки. Приложни компютърни науки

 

Информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт

Великотърновски университет - Лого 3

 

Анкета

Специално приложение "Магистър 2020"

Факултет “Математика и информатика”

Адрес:

5000 Велико Търново,

ул. „Арх. Г. Козаров“ №3

(в сградата на Корпус 3)

Телефон:

(062) 600 461
0884 679 496

Лице за контакт:

Михаела Димитрова, секретар

Започна приемането на заявления за явяване на изпит