Православен богословски факултет

Православен богословски факултет

Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в същото професионално направление

  • Професионално направление: РЕЛИГИЯ И ТЕОЛОГИЯ

 

Църковна история и богослужебно предание

Богословие на личността и обществото

  • Професионално направление: ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

 

Църковни изкуства

Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в други професионални направления

  • Професионално направление: РЕЛИГИЯ И ТЕОЛОГИЯ

 

Религиозно образование

Теология

  • Професионално направление: ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

 

Църковни изкуства

Великотърновски университет - Лого 3
 

Магистър 2022

Специално приложение "Магистър 2022"

ПРАВОСЛАВЕН БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ

За магистърските програми:

Ако имате допълнителни въпроси се свържете с нас

Телефон:

+359 (62) 618 243

Лице за контакт:

Светла Иванова, секретар
Доц. д-р. Магдалена Легкоступ,
зам.-декан