Православен богословски факултет

Православен богословски факултет

Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в същото професионално направление

  • Професионално направление: РЕЛИГИЯ И ТЕОЛОГИЯ

 

Църковна история и богослужебно предание

Богословие на личността и обществото

  • Професионално направление: ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

 

Църковни изкуства нова

Църковни изкуства

Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в други професионални направления

  • Професионално направление: РЕЛИГИЯ И ТЕОЛОГИЯ

 

Религиозно образование

Религиознание

Теология

 

Богословие на личността и обществото

  • Професионално направление: ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

 

Църковни изкуства

Великотърновски университет - Лого 3

ПРИЕМ СЛЕД ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - Кандидатствай онлайн

 

Анкета

Специално приложение "Магистър 2020"

Православен богословски факултет

За магистърските програми:

Ако имате допълнителни въпроси се свържете с нас

Телефон:

0878 653 444

Лице за контакт:

Светла Иванова, секретар