Нови магистърски програми

 • Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в същото и определени други професионални направления

  • Приобщаващо образование. Специална педагогика (За кандидати от професионално направление 1.2. Педагогика и 1.3. Педагогика на обучението по ...) – 2 семестъра, редовно, задочно , дистанционно обучение.
  • Технологии за обучение по математика и информатика (За кандидати от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., притежаващи професионална квалификация „учител“ по математика и информатика/информационни технологии.) – 2 семестъра, редовно, задочно обучение.
  • Математика, информатика и информационни технологии (За кандидати от професионално направление 4.5. Математика, 4.6. Информатика и компютърни науки, 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, 5.3. Комуникационна и компютърна техника, 3.8. Икономика (икономическа и бизнес информатика, приложна информатика, финанси, счетоводство, статистика и комуникации) – 3 семестъра, редовно, задочно обучение
  • Туризъм. Събитиен туризъм (За кандидати от професионално направление 3.9. Туризъм) – 2 семестъра, задочно обучение.
  • География, геополитика и обществено развитие (За кандидати от професионално направление 4.4 "Науки за земята" и за завършили специалностите: „География“, „История и география“, „Български език и география“, „География и биология“, „Регионално развитие и политика“, „Регионално развитие и геоикономика“ и др.) – 2 семестъра, редовно и задочно обучение.
  • Политология. Международни отношения (За кандидати от професионално направление 3.3. Политически науки, 9.1. Национална сигурност, 3.6 Право и 3.8 Икономика) – 2 семестъра, дистанционно обучение

 • Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в други професионални направления

  • Гражданско образование – 3 семестъра, задочно обучение.
  • Математика, информатика и информационни технологии – 4 семестъра, редовно и задочно обучение.
  • Математика – 3 семестъра, редовно и задочно обучение
  • Информатика и информационни технологии – 3 семестъра, редовно и задочно обучение
  • Педагогика на обучението по изобразително изкуство – 3 семестъра, редовно обучение.
  • Политология. Международни отношения – 3 семестъра, дистанционно обучение
  • География, геополитика и обществено развитие – 3 семестъра, редовно и задочно обучение
   

ПРИЕМ СЛЕД ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - Кандидатствай онлайн

 

Анкета

Специално приложение "Магистър 2020"

Ако имате допълнителни въпроси се свържете с нас

ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - Дирекция "Магистърски програми"

тел.: (062) 618 204

GSM: 0882 351 369

email: magistar@ts.uni-vt.bg

Можете да се свържете с нас и чрез формата за контакт

×

Уважаеми кандидат-магистри,

Публикувано е ЧЕТВЪРТО КЛАСИРАНЕ, ЧЕТВЪРТИ ПРИЕМ - месец октомври 2020 г.:

СПРАВКА ЗА КЛАСИРАНЕ

 Вижте още:  Документи за записване на приетите магистри