Бюра за прием на документи - III прием

Бюра

на центъра за кандидатстудентска подготовка и информация (ЦКПИ)

за прием на кандидатстудентски документи.

Трети прием - от 1 септември до 25 септември 2020 г.


ОЧАКВАЙТЕ СКОРО!

 

×

Уважаеми кандидат-магистри,

Публикувано е ЧЕТВЪРТО КЛАСИРАНЕ, ЧЕТВЪРТИ ПРИЕМ - месец октомври 2020 г.:

СПРАВКА ЗА КЛАСИРАНЕ

 Вижте още:  Документи за записване на приетите магистри