Семестриални такси

 Семестриални такси
за обучение на студенти в ОКС “магистър”, приети през уч. 2020/2021 г.

срещу заплащане и приети по държавна поръчка

ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА (ЛВ.)
ЗА ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ
  ОБУЧЕНИЕ 
ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА
    Редовно
Редовно Задочно Дистанционно   Брой места отпуснати за обучение по държавна поръчка Семестриална такса (лв.) за обучение по държавна поръчка
ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ            
Теория и управление на образованието 750 650 710   5 300
Педагогика 750 650 710   15 300
Педагогика на обучението по... 700 600 660   30 275
ХУМАНИТАРНИ НАУКИ            
Филология 700 600 -   20 300
История и археология 700 600 660   19 300
Философия 700 600 -   - -
Религия и теология 700 600 660   10 250
СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ            
Социология, антропология и наука за културата 750 700 770   - -
Психология 750 700 -   - -
Политически науки 750 700 770   - -
Социални дейности 750 700 -   - -
Обществени комуникации и информационни науки 750 700 -   - -
Администрация и управление 750 700 770   - -
Икономика 750 700 770   - -
Туризъм - 700 -   - -
ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА            
Науки за земята 700 600 -   - -
Математика 700 600 -   - -
Информатика и компютърни науки 830 830 910   30 360
ИЗКУСТВА            
Изобразително изкуство 1550 - -   9 500
СИГУРНОСТ И ОТБРАНА            
Национална сигурност 750 700 -   - -
             

 


  

 

 

×

Уважаеми кандидат-магистри,

Публикувано е ЧЕТВЪРТО КЛАСИРАНЕ, ЧЕТВЪРТИ ПРИЕМ - месец октомври 2020 г.:

СПРАВКА ЗА КЛАСИРАНЕ

 Вижте още:  Документи за записване на приетите магистри