Семестриални такси

 Семестриални такси
за обучение на студенти в ОКС “магистър”, приети през уч. 2021/2022 г.

срещу заплащане и приети по държавна поръчка

ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА (ЛВ.)
ЗА ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ
  ОБУЧЕНИЕ 
ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА
    Редовно
Редовно Задочно Дистанционно   Брой места отпуснати за обучение по държавна поръчка Семестриална такса (лв.) за обучение по държавна поръчка
ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ            
Теория и управление на образованието 1374 745 745   5 432
Педагогика 1086 650 650   10 432
Педагогика на обучението по... 1063 600 -   30 370
ХУМАНИТАРНИ НАУКИ            
Филология 1186 610 -   20 320
История и археология 1242 627 627   12 320
Философия 1117 585 -   - -
Религия и теология 1207 615 615   10 320
СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ            
Социология, антропология и наука за културата 1083 650 650   - -
Психология 1176 700 -   - -
Политически науки 1099 650 650   - -
Социални дейности 1060 635 -   - -
Обществени комуникации и информационни науки 988 590 -   - -
Администрация и управление 850 510 510   - -
Икономика 886 530 530   - -
Туризъм - 475 -   - -
ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА            
Науки за земята 1462 720 -   - -
Математика 1348 690 -   4 360
Информатика и компютърни науки 1576 765 765   30 360
ИЗКУСТВА            
Изобразително изкуство 2388 1100 -   9 460
СИГУРНОСТ И ОТБРАНА            
Национална сигурност 1389 705 -   - -