Семестриални такси

 Семестриални такси
за обучение на студенти в ОКС “магистър”, приети през уч. 2022/2023 г.

срещу заплащане и приети по държавна поръчка

ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА (ЛВ.)
ЗА ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ
  ОБУЧЕНИЕ 
ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА
    Редовно
Редовно Задочно Дистанционно   Брой места отпуснати за обучение по държавна поръчка Семестриална такса (лв.) за обучение по държавна поръчка
ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ            
Теория и управление на образованието 1195 705 705   * 462
Педагогика 1150 670 670   * 432
Педагогика на обучението по... 1075 605 -   * 370
ХУМАНИТАРНИ НАУКИ            
Филология 1210 625 -   * 330
История и археология 1370 675 675   * 330
Философия 1370 675 -   - -
Религия и теология 1430 660 660   * 280
СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ            
Социология, антропология и наука за културата 1100 650 650   - -
Психология 1320 750 -   - -
Политически науки 1170 670 670   - -
Социални дейности 1170 655 -   - -
Обществени комуникации и информационни науки 1120 625 -   - -
Администрация и управление 1000 600 600   - -
Икономика 1030 615 615   - -
Туризъм - 550 -   - -
ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА            
Науки за земята 1555 770 -   - -
Математика 1420 725 -   * 380
Информатика и компютърни науки 1610 790 790   * 380
ИЗКУСТВА            
Изобразително изкуство 3260 1390 -   * 460
СИГУРНОСТ И ОТБРАНА            
Национална сигурност 1450 735 -   - -
             

 

  

 

 

Уважаеми кандидат-магистри,

Публикувано е ТРЕТО КЛАСИРАНЕ, ТРЕТИ ПРИЕМ - месец октомври:

СПРАВКА ЗА КЛАСИРАНЕ

 Вижте още:  Документи за записване на приетите магистри