ЕКСКЛУЗИВНИ НОВИНИ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ!

ЕКСКЛУЗИВНИ НОВИНИ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ

Великотърновският университет съобщава на своите кандидат-студенти, че приоритетните направления и специалности (редовна и задочна форма) се освобождават от семестриални такси за целия курс на обучение.  

СПЕЦИАЛНОСТИ ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА (ЛВ.)

ОБУЧЕНИЕ В ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

От професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…

Педагогика на обучението по български език и география редовна, задочна 0 лв.
Педагогика на обучението по български език и информационни технологии редовна 0 лв.
Педагогика на обучението по български език и история редовна, задочна 0 лв.
Педагогика на обучението по български език и чужд език редовна 0 лв.
Педагогика на обучението по география и информационни технологии редовна 0 лв.
Педагогика на обучението по изобразително изкуство редовна 0 лв.
Педагогика на обучението по история и география редовна, задочна 0 лв.
Педагогика на обучението по история и информационни технологии редовна 0 лв.
Педагогика на обучението по история и чужд език редовна 0 лв.
Педагогика на обучението по математика и информатика редовна 0 лв.
Педагогика на обучението по музика редовна 0 лв.
Педагогика на обучението по физическо възпитание редовна, задочна  0 лв.
     
От професионално направление 2.4. Религия и теология
Теология редовна, задочна 0 лв.
 
 
     

ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ФИЛИАЛА НА ВТУ В ГР. ВРАЦА

От професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…

Педагогика на обучението по български език и география редовна 0 лв.
Педагогика на обучението по български език и история редовна 0 лв.
Педагогика на обучението по български език и информационни технологии редовна 0 лв.
Педагогика на обучението по география и информационни технологии редовна 0 лв.
Педагогика на обучението по история и информационни технологии редовна 0 лв.
Педагогика на обучението по история и философия редовна 0 лв.
     

 

 

Великотърновски университет - Лого 3