ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ

ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ

Великотърновският университет обявява, че за учебната 2021-2022 г. приема студенти в първи курс само срещу заплащане (без прием по държавна поръчка) и без участие в класиране в следните специалности:

  1. ПРАВО – задочна форма на обучение;
  2. ПОЛИТОЛОГИЯ – задочна форма на обучение;
  3. ТУРИЗЪМ – редовна и задочна форма на обучение.
  4. СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ – задочна форма на обучение;
  5. ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ – задочна форма на обучение;
  6. ФИНАНСИ – задочна форма на обучение;
  7. МАРКЕТИНГ – задочна форма на обучение;
  8. СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ – задочна форма на обучение;
  9. МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ – задочна форма на обучение.
  10. ЖУРНАЛИСТИКА – задочна форма на обучение;
  11. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА – задочна форма на обучение;
  12. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ – задочна форма на обучение;

Кандидатите, които отговарят на условията за прием на специалността се записват веднага или до изчерпване на местата (виж ТУК).

Записванията се извършват в Ректората на Университета.

За допълнителна информация посетете www.uni-vt.bg, www.priemunivt.bg или се обадете на тел. 062/618 206.

 

Великотърновски университет - Лого 3