ПРИЕМЪТ ЗАПОЧНА!

Време е

От 14 юни до 30 юни 2021 г., Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ приема само електронно https://epriem.uni-vt.bg кандидатстудентски документи за участие в класиранията за заемане на местата по държавна поръчка.

В същия срок кандидатите, които са запазили места по акцията „Рано рани“, следва да се запишат за студенти в избраната от тях специалност.

Записванията се извършват в Ректората, зала № 2, от 8:30 до 16:00 часа при спазване на противоепидемичните мерки, включително носене на маска за лице.

За подробна информация: www.uni-vt.bg, www.priemunivt.bg и на тел. 062 / 618 206.

 

 

Великотърновски университет - Лого 3