Ръководство

Ректорско Ръководство

проф. д-р Димитър Йорданов Димитров

проф. д-р Димитър Йорданов Димитров

Ректор
проф. д-р Христо Бонджолов

проф. д-р Христо Бонджолов

Зам.-ректор по учебната дейност
доц. д-р Анна Иванова

доц. д-р Анна Иванова

Зам.-ректор по международната дейност
проф. д-р Николай Кънев

проф. д-р Николай Кънев

Зам.-ректор по научноизследователската и художественотворческата дейност
проф. дн Вихрен Янакиев Бузов

проф. дн Вихрен Бузов

Зам.-ректор по качеството и акредитацията
 
инж. Олег Янков Божанов

инж. Олег Янков Божанов

Помощник-ректор

vnimanieНа вниманието на всички кандидат-студенти (кандидат-бакалаври)!

Срокът за подаване на кандидатстудентски документи за прием чрез участие в класиране е от 17 юни до 3 юли 2024 г., само електронно, през платформата http://epriem.uni-vt.bg.

Заявления подадени след тази дата няма да бъдат обработени!