Ръководство

Ректорско Ръководство

проф. д-р Димитър Йорданов Димитров

проф. д-р Димитър Йорданов Димитров

Ректор
проф. д-р Христо Бонджолов

проф. д-р Христо Бонджолов

Зам.-ректор по учебната дейност
доц. д-р Анна Иванова

доц. д-р Анна Иванова

Зам.-ректор по международната дейност
проф. д-р Николай Кънев

проф. д-р Николай Кънев

Зам.-ректор по научноизследователската и художественотворческата дейност
проф. дн Вихрен Янакиев Бузов

проф. дн Вихрен Бузов

Зам.-ректор по качеството и акредитацията
 
инж. Олег Янков Божанов

инж. Олег Янков Божанов

Помощник-ректор

vnimanieНа вниманието на кандидат-студентите!

Започна приемането на заявления за явяване на кандидатстудентски изпити. Подаването на заявление се извършва САМО по електронен път чрез системата Е-прием на https://epriem.uni-vt.bg.

За допълнителна информация тел.: 062 618 206 (всеки работен ден от 9:00 до 15:30 ч.)