Ръководство

Ректорско Ръководство

проф. д-р Христо Илиев Бонджолов

проф. д-р Христо Илиев Бонджолов

Ректор
 
доц. д-р Димитър Трифонов Симеонов

проф. д-р Димитър Трифонов Симеонов

Зам.-ректор по учебната дейност
Проф. дн Вихрен Бузов

проф. дн Вихрен Янакиев Бузов

Зам.-ректор по управление на качеството и акредитацията
доц. д-р Димитър Йорданов Димитров

проф. д-р Димитър Йорданов Димитров

Зам.-ректор по международната дейност
 
Prof. Milko Palangurski

проф. дин Милко Стоянов Палангурски

Зам.-ректор по научната дейност
доц. д-р Янка Тенева Тянкова-Тодорова

проф. д-р Янка Тенева Тянкова-Тодорова

Зам.-ректор по административно-правни дейности
Oleg Bojanov

инж. Олег Янков Божанов

Помощник-ректор
 

Деканско Ръководство

проф. д-р Ценка Николова Иванова

проф. д-р Ценка Николова Иванова

Декан на Филологически факултет
проф. д.п.н. Венка Петрова Кутева-Цветкова

проф. дн Венка Петрова Кутева-Цветкова

Декан на Педагогически факултет
 проф. д.ик.н Пенчо Стоянов Пенчев

проф. д.ик.н Пенчо Стоянов Пенчев

Декан на Стопански факултет
 
 проф. дюн Георги Иванов Митов

проф. дюн Георги Иванов Митов

Декан на Юридически факултет
 проф. д-р Светослав Ангелов Косев

проф. д-р Светослав Ангелов Косев

Декан на Факултет по изобразително изкуство
 проф. д-р Николай Ангелов Кънев

проф. д-р Николай Ангелов Кънев

Декан на Исторически факултет
 
доц. Евгений Русанов Николов

доц. Евгений Русанов Николов

Декан на Православен богословски факултет
 доц. д-р Милена Емилова Моцинова-Бръчкова

доц. д-р Милена Емилова Моцинова-Бръчкова

Декан на Философски факултет
 доц. д-р Марияна Иванова Николова

доц. д-р Марияна Иванова Николова

Декан на Факултет "Математика и информатика"

Филиал - Враца Ръководство

доц. д-р Рени Георгиева Христова-Коцева

доц. д-р Рени Георгиева Христова-Коцева

Директор на Филиал - Враца
------------------------

------------------------

Зам.-директор на Филиал - Враца

Педагогически колеж - Плевен Ръководство

доц. д-р Емил Костадинов Бузов

доц. д-р Емил Костадинов Бузов

Директор на Педагогически колеж - Плевен
доц. д-р Боряна Стойнова Здравкова

доц. д-р Боряна Стойнова Здравкова

Зам.-директор на Педагогически колеж - Плевен

Университетски конкурсни изпити за месец февруари

vnimanieНа вниманието на кандидат-студентите!

Започна приемането на заявления за явяване на кандидатстудентски изпити. Подаването на заявление се извършва САМО по електронен път чрез системата Е-прием на https://epriem.uni-vt.bg.

За допълнителна информация тел.: 062 618 206 (всеки работен ден от 9:00 до 15:30 ч.)