Ако имате допълнителни въпроси, се свържете с нас:

ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - Бюро за кандидатстудентска информация, реклама и прием

тел.: 062 / 618 206

email: kskinfo@ts.uni-vt.bg

Можете да се свържете с нас и чрез формата за контакт

Уважаеми кандидат-магистри,

Публикувано е ТРЕТО КЛАСИРАНЕ, ТРЕТИ ПРИЕМ - месец октомври:

СПРАВКА ЗА КЛАСИРАНЕ

 Вижте още:  Документи за записване на приетите магистри