Православен богословски факултет

Православният богословски факултет започва своята дейност през 1991 година с първия курс студенти по специалността Богословие (Теология). Година по-късно е открита и специалност Иконография, сега преименувана в Църковни изкуства – иконопис, стенопис, дърворезба.

Към факултета има Православен център „Проф. Тотю Коев”, в който се организират срещи, дискусии, представяне на книги, студентски семинари, научни и творчески форуми, пътувания и експедиции, съвместни проекти с НПО.

Контакти

+359 (62) 618 362
+359 878 653 444
Светла Иванова, секретар

или

5000 Велико Търново,
ул. „Т. Търновски“ №2, Ректората

КАТЕДРИ

Image
Към настоящия момент Православният богословски факултет на ВТУ се състои от 3 катедри:
  • „Историческо и практическо богословие”;
  • „Библейско и систематическо богословие”;
  • „Църковни изкуства”.
+Image
+Image
+Image

Образователни програми (специалности)

Image
Православният богословски факултет е акредитиран да обучава студенти в образователно-квалификационна степен “бакалавър” в следните специалности:

Църковни изкуства – иконопис, стенопис, дърворезба

Допълнително модулно обучение

Image

В периода на своето обучение студентите от специалност Църковни изкуства – стенопис, иконопис, дърворезба могат да придобият допълнителна квалификация “учител по изобразително изкуство”, а на студентите от специалност Теология се предоставя да придобият допълнителна квалификация “учител по религия”, “учител по философия”, “учител по история”.

 
 

Материална база

Image

Студентите от Православния богословски факултет ползват цялата база на Великотърновския университет: Православен център „Проф. Тотю Коев” - организира срещи, дискусии, представяне на книги, студентски семинари, научни и творчески форуми, научно-изследователски експедиции и поклоннически пътувания, съвместни проекти с НПО; Централна университетска библиотека и всички филиални библиотеки на ВТУ; Център за чуждоезиково обучение; Спортен комплекс с басейн. Обновени общежития; Студентски столове;

+Image
+Image
+Image

Студентска мобилност

Image

Факултетът има сключени договори по програмите за европейска мобилност, които дават възможност на студентите да провеждат част от обучението си в сродни специалности в университети в други европейски страни – Гърция, Румъния, Австрия, Полша и др.

Срокът на обучение е един или два семестъра, в рамките на бакалавърската или магистърската програма.

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

Image

Придобитите при следването професионални знания и умения дават възможност за: ✔ социалното служение, работа за обществото от гледна точка на православното учение; знания за нравствената висота на християнското служение; ✔ овладяване на инструментариума и методологията на богословския анализ, на християнските добродетели на православните традиции и прилагането им в живота; ✔ служители в гражданската и църковната администрация; за преподаватели по религия в държавните и частните училища; за преподаватели в духовните семинарии; за работа в граждански и неправителствени учреждения и др.; ✔ умения да осъществяват преподавателска, научна и обществена дейност, отговаряща на православната традиция и християнската ценностна система. ✔ специалисти-художници в областта на църковните пластични изкуства и актуализира традициите на православната живопис в България, съществувала повече от 1100 години в българската култура.

Студентите от всички специалности на ПБФ могат да придобиват допълнителна квалификация ”учител“ в Центъра за квалификация към ВТУ, както следва: ✔ Специалност Теология и Теология и социално служение – учител по история, учител по философия; ✔ Специалност Църковни изкуства – иконопис, стенопис, дърворезба – учител по рисуване.

Image
Гаранция за Вашия успех са:

 

 
1

Квалифицирани преподаватели;

2

Гъвкави форми на обучение;

3

Възможност за обучение в страните, чиито езици изучаваш по програми за образователен обмен /програми на ЕС, на фондации и правителства/;

4

Стажове и практики, които дават реални практически знания и умения;

5

Атрактивно, иновативно и конкурентно обучение.

ИЗБЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА – ИЗБЕРЕТЕ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ!

Image
Image

СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ВТОРО (ПОСЛЕДНО) КЛАСИРАНЕ