Философски факултет

Философски факултет

Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в същото професионално направление

  • Професионално направление: ФИЛОСОФИЯ

 

Социална философия

Екзистенциално споделяне

  • Професионално направление: ПСИХОЛОГИЯ

 

Приложна психология

Психология. Психология на личността

Психология. Социална психология

Политическа психология

  • Професионално направление: ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ

 

Политология. Дипломация и национална сигурност

Политология. Международни отношения

  • Професионално направление: НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

 

Корпоративна и информационна сигурност

Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в други професионални направления

  • Професионално направление: ФИЛОСОФИЯ

 

Социална философия

Екзистенциално споделяне

Философия

  • Професионално направление: ПСИХОЛОГИЯ

 

Психология

Политическа психология

  • Професионално направление: ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ

 

Политология

Политология. Дипломация и национална сигурност

 

Политология. Международни отношения

 

Политология. Международни отношения
(на български, английски и руски език)

  • Професионално направление: НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

 

Корпоративна и информационна сигурност

Великотърновски университет - Лого 3
 

Магистър 2022

Специално приложение "Магистър 2022"

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

За магистърските програми:

Ако имате допълнителни въпроси се свържете с нас

Телефон:

0878 581 444

E-mail:

filosofski-fakultet@ts.uni-vt.bg

Лице за контакт:

Teодора Павлова, секретар
Доц. д-р. Милена Бръчкова
, декан

 

Уважаеми кандидат-магистри,

Публикувано е ТРЕТО КЛАСИРАНЕ, ТРЕТИ ПРИЕМ - месец октомври:

СПРАВКА ЗА КЛАСИРАНЕ

 Вижте още:  Документи за записване на приетите магистри