Филиал Враца

С Постановление № 261 на Министерския съвет от 09.09.2011 г. Педагогическият колеж в град Враца е преобразуван във Филиал на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий".

Като териториално изнесено структурно звено на Великотърновския университет, Филиал-Враца осъществява обучение в ОКС „бакалавър“ и „магистър“ по специалности от професионалните направления 1.2. „Педагогика“ и 1.3. „Педагогика на обучението по...“.

Контакти

+359 92 641 086
Василена Илиева, секретар
+359 879 125 711
Веска Дакева, организатор учебен процес

или

3000 Враца,
бул. "Мито Орозов" 59

Катедри

Image
Към настоящия момент Филиалът на ВТУ в град Враца се състои от 1 катедра:
  • Педагогика и методика

Образователни програми (специалности)

Image
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Филиал Враца предлага редовно обучение по следните специалности:

Предучилищна и начална училищна педагогика

квалификация педагог, детски и начален учител
повече подробности

Предучилищна педагогика и английски език

квалификация педагог, детски учител и учител по английски език в детска градина
повече подробности

Начална училищна педагогика и английски език

квалификация педагог, начален учител и начален учител по английски език
повече подробности

Начална училищна педагогика и специална педагогика

квалификация начален учител, ресурсен учител, специален педагог
повече подробности

Социална педагогика

квалификация социален педагог
повече подробности

Педагогика на обучението по български език и история

квалификация учител по български език литература и история
повече подробности

Педагогика на обучението по български език и география

квалификация учител по български език и география
повече подробности

Педагогика на обучението по история и философия

квалификация учител по история и философия
повече подробности

Педагогика на обучението по български език и информационни технологии

квалификация учител по български език и информационни технологии
повече подробности

Педагогика на обучението по история и информационни технологии

квалификация учител по история и информационни технологии
повече подробности

Педагогика на обучението по география и информационни технологии

квалификация учител по география и информационни технологии
повече подробности

+Image
+Image
+Image

СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ

Image

Чрез многобройните двустранни договори, подписани по програмата „Еразъм+“, е осигурена възможност за желаещите студенти да се обучават за определен период от време във висши учебни заведения извън страната, като по този начин да придобиват знания и ценен опит.

Материална база

Image

Филиалът на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ се помещава в реновираната, уютна и слънчева, сграда на бившия Строителен техникум, на бул. „Мито Орозов“ № 59. Сградата е на три етажа и разполага с 15 учебни зали. В духа на новите тенденции към прилагане на иновативни методи и нови технологии в образованието студентите на Филиала имат възможност да се обучават в зала за видео-конферентна връзка и зала за електронно обучение, оборудвани с мултимедии и интерактивна дъска. Филиалът разполага и с два компютърни кабинета на разположение на студентите от специалностите с информатика и информационни технологии. За нуждите на обучението в двете професионални направления, както и за обучението в магистърските програми на ВТУ, служи богатата библиотека с над 20 000 тома специализирана и друга литература, оборудвани кабинети по изобразително изкуство, английски език, математика и др.

Дворното пространство е добре поддържано и допринася както за приятния отдих на студенти и преподаватели между учебните занятия, така и за провеждане на упражненията по физическо възпитание и спорт на открито. В двора на Филиала се провеждат различни инициативи – хепънинги, студентски работилници и ателиета и др., които предоставят възможност за личностна изява на всеки студент.

+Image
+Image
+Image
Image
Гаранция за Вашия успех са:

 

 
1

Нашите възпитаници са търсени на пазара на труда;

2

В близките години системата на средното образование ще се нуждае от хиляди нови учители в направленията, в които осигуряваме обучение;

3

Квалифицирани преподаватели;

4

Гъвкави форми на обучение;

5

Възможност за обучение в страните, чиито езици изучаваш по програми за образователен обмен /програми на ЕС, на фондации и правителства/;

6

Стажове и практики, които дават реални практически знания и умения;

7

Атрактивно, иновативно и конкурентно обучение.

ИЗБЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА – ИЗБЕРЕТЕ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ!

Image
Image

vnimanieНа вниманието на всички кандидат-студенти (кандидат-бакалаври)!

Срокът за подаване на кандидатстудентски документи за прием чрез участие в класиране е от 17 юни до 3 юли 2024 г., само електронно, през платформата http://epriem.uni-vt.bg.

Заявления подадени след тази дата няма да бъдат обработени!