Факултет по изобразително изкуство

Факултет по изобразително изкуство

Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в същото професионално направление

  • Професионално направление: ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

 

Изящни изкуства – пространствен дизайн

 

Изящни изкуства – живопис

 

Изящни изкуства - графика

 

Изящни изкуства - рисуване

Изящни изкуства – скулптура

 

Изящни изкуства - 3Д дизайн и триизмерна графика

 

Изящни изкуства – графичен дизайн и визуални комуникации

 

Изящни изкуства – дизайн на стъклото

 

Изящни изкуства - стенопис

  • Професионално направление: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ...

 

Арттерапия

 

Педагогика на обучението по изобразително изкуство

Съвременни стратегии в обучението по изобразително изкуство

Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в други професионални направления

  • Професионално направление: ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

 

Изящни изкуства – живопис

 

Изящни изкуства – пространствен дизайн

 

Изящни изкуства - графика

 

Изящни изкуства - 3Д дизайн и триизмерна графика

 

Изящни изкуства – графичен дизайн и визуални комуникации

 

Изящни изкуства - стенопис

  • Професионално направление: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ...

 

Арттерапия

 

Педагогика на обучението по изобразително изкуство

Великотърновски университет - Лого 3

 

Анкета

Специално приложение "Магистър 2020"

Факултет по изобразително изкуство

За магистърските програми:

Ако имате допълнителни въпроси се свържете с нас

Телефон:

0898 435 866

Лице за контакт:

доц. д-р Светослав Косев, зам.-декан

Започна приемането на заявления за явяване на изпит