Исторически факултет

Исторически факултет

Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в същото професионално направление

  • Професионално направление: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО…

 

География и икономика

Географско образование

  • Професионално направление: ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

 

История. Българска история

Обща история. Европейската цивилизация: антично и средновековно наследство

Културно-историческо наследство (Културен туризъм)

 

Археология

Обща история. Нова и съвременна история на Европа

 

Архивистика и документалистика

Музеология

 

Културно-историческо наследство в България и Русия

Културно-историческо наследство в България и Русия

  • Професионално направление: СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА

 

Културен туризъм

Културна антропология

  • Професионално направление: НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА

 

Регионално развитие

География, геополитика и обществено развитие

Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в други професионални направления

  • Професионално направление: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО…

 

География и икономика

История и цивилизации

Географско образование

Гражданско образование

  • Професионално направление: ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

 

Архивистика и документалистика

История. Българска история

Обща история. Европейската цивилизация: антично и средновековно наследство

Културно-историческо наследство в България и Русия

  • Професионално направление: СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА

 

Етнология

Културен туризъм

Културна антропология

  • Професионално направление: НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА

 

Регионално развитие

География, геополитика и обществено развитие

Магистърски програми за кандидати, които са професионални бакалаври в същото професионално направление

  • Професионално направление: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО…

 

Педагогика на обучението по история

Великотърновски университет - Лого 3

 

Анкета

Специално приложение "Магистър 2020"

Исторически факултет

За магистърските програми:

Ако имате допълнителни въпроси се свържете с нас

Телефон:

062/618 332  0878/ 569 444 

Лице за контакт:

Анна Благоева, секретар

Започна приемането на заявления за явяване на изпит