Исторически факултет

Исторически факултет

Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в същото професионално направление

  • Професионално направление: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО…

 

География и икономика

  • Професионално направление: ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

 

История. Българска история

Обща история. Европейската цивилизация: антично и средновековно наследство

Културно-историческо наследство (Културен туризъм)

 

Археология

Обща история. Нова и съвременна история на Европа

 

Архивистика и документалистика

Музеология

 

Нова и съвременна българска история: проблеми, модели, методология (съвместно със Софийски университет ''Св. Климент Охридски'')

 

История и култура на Балканите и Източното Средиземноморие в Късната античност и Средновековието (съвместно със Софийски университет ‘‘Св. Климент Охридски’‘)

  • Професионално направление: СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА

 

Културен туризъм

Културна антропология

  • Професионално направление: НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА

 

Регионално развитие

География, геополитика и обществено развитие

Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в други професионални направления

  • Професионално направление: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО…

 

География и икономика

История и цивилизации

 

Гражданско образование

  • Професионално направление: ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

 

Архивистика и документалистика

История. Българска история

 

Обща история. Европейската цивилизация: антично и средновековно наследство

Археология

  • Професионално направление: СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА

 

Етнология

Културен туризъм

  • Професионално направление: НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА

 

Регионално развитие

География, геополитика и обществено развитие

Великотърновски университет - Лого 3

ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

За магистърските програми:

Ако имате допълнителни въпроси се свържете с нас

Телефон:

062 / 618 332
062 / 618 238
+359 878 569 444

E-mail:

ist@ts.uni-vt.bg

Лице за контакт:

Анна Благоева , секретар
Доц. д-р Татяна Астарджиева
, зам.-декан

 

vnimanieНа вниманието на всички кандидат-студенти (кандидат-бакалаври)!

Срокът за подаване на кандидатстудентски документи за прием чрез участие в класиране е от 17 юни до 3 юли 2024 г., само електронно, през платформата http://epriem.uni-vt.bg.

Заявления подадени след тази дата няма да бъдат обработени!