Исторически факултет

Исторически факултет

Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в същото професионално направление

  • Професионално направление: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО…

 

География и икономика

  • Професионално направление: ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

 

История. Българска история

Обща история. Европейската цивилизация: антично и средновековно наследство

Културно-историческо наследство (Културен туризъм)

 

Археология

Обща история. Нова и съвременна история на Европа

 

Архивистика и документалистика

Музеология

 

Нова и съвременна българска история: проблеми, модели, методология (съвместно със Софийски университет ''Св. Климент Охридски'')

 

История и култура на Балканите и Източното Средиземноморие в Късната античност и Средновековието (съвместно със Софийски университет ‘‘Св. Климент Охридски’‘)

  • Професионално направление: СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА

 

Културен туризъм

Културна антропология

  • Професионално направление: НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА

 

Регионално развитие

География, геополитика и обществено развитие

Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в други професионални направления

  • Професионално направление: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО…

 

География и икономика

История и цивилизации

 

Гражданско образование

  • Професионално направление: ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

 

Архивистика и документалистика

История. Българска история

 

Обща история. Европейската цивилизация: антично и средновековно наследство

Археология

  • Професионално направление: СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА

 

Етнология

Културен туризъм

  • Професионално направление: НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА

 

Регионално развитие

География, геополитика и обществено развитие

Великотърновски университет - Лого 3

ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

За магистърските програми:

Ако имате допълнителни въпроси се свържете с нас

Телефон:

062 / 618 332
062 / 618 238
+359 878 569 444

E-mail:

ist@ts.uni-vt.bg

Лице за контакт:

Анна Благоева , секретар
Доц. д-р Татяна Астарджиева
, зам.-декан

 

vnimanieНа вниманието на кандидат-студентите!

Започна приемането на заявления за явяване на кандидатстудентски изпити. Подаването на заявление се извършва САМО по електронен път чрез системата Е-прием на https://epriem.uni-vt.bg.

За допълнителна информация тел.: 062 618 206 (всеки работен ден от 9:00 до 15:30 ч.)