Исторически факултет

Исторически факултет

Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в същото професионално направление

  • Професионално направление: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО…

 

География и икономика

  • Професионално направление: ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

 

История. Българска история

Обща история. Европейската цивилизация: антично и средновековно наследство

Културно-историческо наследство (Културен туризъм)

 

Археология

Обща история. Нова и съвременна история на Европа

 

Архивистика и документалистика

Музеология

 

Културно-историческо наследство в България и Русия

Културно-историческо наследство в България и Русия

  • Професионално направление: СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА

 

Културен туризъм

Културна антропология

  • Професионално направление: НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА

 

Регионално развитие

География, геополитика и обществено развитие

Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в други професионални направления

  • Професионално направление: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО…

 

География и икономика

История и цивилизации

 

Гражданско образование

  • Професионално направление: ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

 

Архивистика и документалистика

История. Българска история

 

Обща история. Европейската цивилизация: антично и средновековно наследство

Културно-историческо наследство в България и Русия

Археология

  • Професионално направление: СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА

 

Етнология

Културен туризъм

  • Професионално направление: НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА

 

Регионално развитие

География, геополитика и обществено развитие

Великотърновски университет - Лого 3

ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

За магистърските програми:

Ако имате допълнителни въпроси се свържете с нас

Телефон:

062 / 618 332
+359 878 569 444

E-mail:

ist@ts.uni-vt.bg

Лице за контакт:

Анна Благоева , секретар
Доц. д-р Галин Петров
, зам.-декан