Стопански факултет

Стопански факултет

Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в същото професионално направление

 • Професионално направление: АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

 

Бизнес администрация

Управление на проекти

Публична администрация

 

Управление на човешките ресурси

Дигитално предприемачество

 • Професионално направление: ИКОНОМИКА

 

Маркетинг

Международни икономически отношения. Международна икономика

Счетоводство и контрол. Счетоводство и одит на нефинансовите предприятия

 

Счетоводство и контрол. Счетоводство на предприятието

Финансово-счетоводен мениджмънт

Финанси

 

Общински финанси

 • Професионално направление: ТУРИЗЪМ

 

Туризъм. Събитиен туризъм

 • Професионално направление: СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

 

Социални дейности

 

Психо-социална рехабилитация

 

Социални иновации и социални политики
(съвместно с Технически университет - гр.Габрово)

Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в други професионални направления

 • Професионално направление: АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

 

Здравен мениджмънт

Бизнес администрация

Управление на проекти

 

Публична администрация

Дигитално предприемачество

Управление на човешките ресурси

 • Професионално направление: ИКОНОМИКА

 

Маркетинг

Финанси

Счетоводство и контрол

 

Общински финанси

Международни икономически отношения. Международен бизнес

 • Професионално направление: ТУРИЗЪМ

 

Туризъм

 • Професионално направление: СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

 

Социални дейности

Магистърски програми за кандидати, които са професионални бакалаври в същото професионално направление

 • Професионално направление: АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

 

Бизнес администрация

 • Професионално направление: ИКОНОМИКА

 

Маркетинг

 • Професионално направление: ТУРИЗЪМ

 

Туризъм

 • Професионално направление: СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

 

Социални дейности

Великотърновски университет - Лого 3

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

За магистърските програми:

Ако имате допълнителни въпроси се свържете с нас

Телефон:

062 / 615 062
0878 165 444

Лице за контакт:

Виолета Захариева, секретар
Доц. д-р Милена Йоргова, декан