Документи, срокове за кандидатстване и записване

vnimanieВНИМАНИЕ! ЧЕТВЪРТИ ПРИЕМ ПО МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 г.
Великотърновският университет "Св. св. Кирил и Методий" обявява ЧЕТВЪРТИ извънреден прием по всички магистърски програми (редовна, задочна, дистанционна форма на обучение), с изключение на специалностите в професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието и 1.2. Педагогика, за които местата за изчерпани.

СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 • Подаване на документи: от 28 септември до 21 октомври 2020 г. (от 8.30 до 16,00 ч.) в дирекция „Магистърски програми“ (Ректорат на ВТУ) или онлайн;
 • Оповестяване на класирането по факултети: 26 октомври 2020 г.
 • Записване на приетите за обучение в ОКС "Магистър": от 27 до 30 октомври 2020 г. (от 8.30 до 16,00 ч.) в дирекция „Магистърски програми“ (Ректорат на ВТУ).
 

Магистри - Срокове за кандидатстване и записване

 

СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 • І прием в редовна, задочна, дистанционна форма на обучение - от 22 юни до 10 юли 2020 г. (от 8:30 до 16:00 ч. ) в дирекция „Магистърски програми“ (Ректората на ВТУ) и в бюрата за прием на документи или кандидатстване on-line;
 • ІІ прием в редовна, задочна, дистанционна форма на обучение - от 13 юли до 28 август 2020 г. (от 8:30 до 16:00 ч.) в дирекция „Магистърски програми“ (Ректората на ВТУ) или кандидатстване on-line;
 • III прием в редовна, задочна, дистанционна форма на обучение - от 1 септември до 25 септември 2020 г. (от 8:30 до 16:00 ч.) в дирекция „Магистърски програми“ (Ректората на ВТУ) и в бюрата за прием на документи или кандидатстване on-line. 
 • ІV прием в редовна, задочна, дистанционна форма на обучение - от 28 септември до 21 октомври 2020 г. (от 8:30 до 16:00 ч.) в дирекция „Магистърски програми“ (Ректората на ВТУ) или кандидатстване on-line;

Уважаеми кандидат-магистри,
Уведомяваме ви, че поради големия интерес към специалностите:

   -- от професионално направление 1.2. Педагогика и запълване на отпуснатите бройки след първо и второ класиране, приемът по магистърски програми в направление 1.2. Педагогика за трето класиране се преустановява.
   -- "Управление на образованието", в професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието и запълване на отпуснатите бройки след първо и второ класиране, приемът по магистърска програма "Управление на образованието" се преустановява.
Благодарим Ви за интереса, очакваме Ви в останалите ни магистърски програми!

 

Документи за кандидатстване

 • Заявление
 • Оригинал и копие от дипломата за висше образование – оригиналът на дипломата се връща на кандидата веднага след сверяване с копието. Ако издаването на дипломата е предстоящо, кандидатът подава академична справка, в която е отразен средният успех от семестриалните изпити и успехът от държавните изпити, или уверение, в което са вписани необходимите данни
 • Квитанция за платена кандидатстудентска такса в размер на 60,00 лв.

 

КЛАСИРАНЕ

Класирането се оповестява във факултетите, както следва:

 • подали документи за І прием – 16 юли 2020 г.
 • подали документи за ІІ прием – 3 септември 2020 г.
 • подали документи за ІІI прием – 1 октомври 2020 г.
 • подали документи за ІV прием – 26 октомври 2020 г.

 

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ

Записването на приетите за обучение студенти в ОКС „магистър“ се извършва от дирекция „Магистърски програми“ въз основа на издадена от ректора заповед, с документ за внесена семестриална такса, както следва:

 • приетите студенти, подали документи за І прием от 20 до 24 юли 2020 г.
 • приетите студенти, подали документи за ІІ прием от 8 до 11 септември 2020 г.
 • приетите студенти, подали документи за ІІI прием от 5 до 9 октомври 2020 г.
 • приетите студенти, подали документи за ІV прием от 27 до 30 октомври 2020 г.

 

Документи за записване на приетите магистри:

  1. Оригинал на дипломата за висше образование, който се връща на кандидата след записването;
  2. Лична карта – след сверяване на данните се връща;
  3. Квитанция за платена семестриална такса за обучение;
   Внесете семестриалната такса за обучение в клоновете на АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД.

   Банкова сметка (IBAN):BG50 BUIN 7001 3152 5000 16

   BIC на банката:BUINBGSF

   Титуляр на сметката: ВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

   Във вносната бележка задължително се изписват трите имена и ЕГН-то на студента, а не на внасящия таксата.

   Новоприетите студенти, които внасят таксите си във Велико Търново, могат да го направят:

   - в Бизнес център на Алианц Банк България АД, намиращ се на  ул. “Марно поле” № 2;

   - в МФЦ към ВТУ на Алианц Банк България АД, намиращ се в учебен корпус № 5 на ВТУ;

   - или чрез ПОС терминалните устройства, намиращи се в Ректората.

  4. Четири снимки формат 3,5/4,5 см;
  5. Комплект документи за записване по образец (ще ги получите безплатно от университета).
    
   vnimanieЗаписването се извършва в Ректората (Дирекция „Магистърски програми“) с документ за внесена семестриална такса!

 

ПРИЕМ СЛЕД ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - Кандидатствай онлайн

 

Анкета

Специално приложение "Магистър 2020"

Ако имате допълнителни въпроси се свържете с нас

ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - Дирекция "Магистърски програми"

тел.: (062) 618 204

GSM: 0882 351 369

email: magistar@ts.uni-vt.bg

Можете да се свържете с нас и чрез формата за контакт

×

Уважаеми кандидат-магистри,

Публикувано е ЧЕТВЪРТО КЛАСИРАНЕ, ЧЕТВЪРТИ ПРИЕМ - месец октомври 2020 г.:

СПРАВКА ЗА КЛАСИРАНЕ

 Вижте още:  Документи за записване на приетите магистри