Документи, срокове за кандидатстване и записване

 

Уважаеми, кандидат-магистри!

Поради запълване на капацитета, с решение на Централната комисия за прием на студенти преустановяваме приема на заявления в следните образователни програми (специалности) в ОКС "магистър":

 • Всички специалности в направление 1.2.Педагогика, в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение, за кандидати от същото и от други професионални направления.
 • Специалност „Педагогика на обучението по физическо възпитание. Спортна педагогика“, в редовна и задочна форма, за магистри от същото и други професионални направления (2 и 3 семестъра срок на обучение).
 • Специалност „Физическо възпитание и спорт за деца и младежи със специални образователни потребности“, в редовна и задочна форма, за магистри от същото и други професионални направления (2 и 3 семестъра срок на обучение).
 • Специалност „Математика, информатика и информационни технологии, в редовна и задочна форма за 3 и 4 семестъра срок на обучение.
 • Специалност „Психология“, задочна форма за магистри от други професионални направления (4 семестъра срок на обучение).

 

 
Магистри - Срокове за кандидатстване и записване

 

ПУБЛИКУВАНО Е ВТОРО КЛАСИРАНЕ - ВТОРИ ПРИЕМ, м. СЕПТЕМВРИ 2021 г.:

 

КАК ДА КАНДИДАТСТВАМ

 • с диплома за висше образование или с уверение (ако предстои издаване на диплома)

Приемането на студенти за обучение се извършва чрез конкурс по документи, а за определени магистърски програми – с изпит, тест, събеседване, условията и графикът за провеждането на които, може да видите ТУК.

Подробности за всички магистърски програми (специалности) за Прием Магистри 2021 по факултети, може да видите ТУК.

 

СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 • І прием – от 21 юни до 09 юли 2021 г. (от 8.30 до 16,00 ч.) в дирекция „Магистърски програми“ (Ректорат на ВТУ) или онлайн;
 • ІІ прием – от 12 юли до 27август 2021 г. (от 8.30 до 16,00 ч.) в дирекция „Магистърски програми“ (Ректорат на ВТУ) или онлайн;
 • ІІІ прием – от 1 септември до 24 септември 2021 г. (от 8.30 до 16,00 ч.) в дирекция „Магистърски програми“ (Ректорат на ВТУ) или онлайн.

 

Документи за кандидатстване

  • Заявление за кандидатстване, попълнено в електронната система, като се изисква задължителна начална регистрация чрез валидни лични данни и валиден адрес на електронна поща;
  • Сканирано копие от диплома за висше образование. Ако издаването на дипломата е предстоящо, кандидатът подава уверение или академична справка, в които е отразен средният успех от семестриалните изпити и успехът от държавните изпити.
  • Сканирано копие на платена такса за участие в кандидатстудентския прием и класиране в размер от 60,00 лв.
  • Сканирано копие на платена такса за полагане на изпит (само за определени специалности), в които е предвиден входен изпит се заплаща допълнителна такса от 30,00 лв. Повече информация за тези специалности ТУК.

Банков превод по сметка:

АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД

Банкова сметка (IBAN): BG50 BUIN 7001 3152 5000 16

BIC на банкатаBUINBGSF

Титуляр на сметката: ВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

Във вносната бележка задължително се изписват трите имена и ЕГН-то на студента, а не на внасящия таксата.

 

КЛАСИРАНЕ

Класирането се оповестява във факултетите, както следва:

 • подали документи за І прием – 15 юли 2021 г.
 • подали документи за ІІ прием – 9 септември 2021 г.
 • подали документи за ІІI прием – 30 септември 2021 г.

 

ЗАПИСВАНЕ

  Записването на приетите   за обучение студенти в ОКС „магистър“ се извършва от дирекция „Магистърски програми“ въз основа на издадена от ректора заповед, с документ за внесена семестриална такса, както следва:

 • приетите студенти, подали документи за І прием – от 19 до 23 юли 2021 г.
 • приетите студенти, подали документи за ІІ прием – от 13 до 17 септември 2021 г.
 • приетите студенти, подали документи за ІІI прием – от 4 до 8 октомври 2021

За запазилите място по   Акция „Рано рани. Стани магистър”  , както следва:

 • Мястото на кандидатите, които имат диплома за придобито висше образование ще се пази до 23 юли 2021 г. вкл. Тези кандидати следва да се запишат в предпочетената магистърска програма в периода от 19 до 23 юли 2021 г., вкл. и след полагане на входен изпит, тест или събеседване за определени специалности, посочени в Приложение 1;
 • Мястото на кандидатите на които им предстои завършване на висше образование през текущата 2021 г. ще се пази до 8 октомври 2021 г. вкл. Тези кандидати следва да се запишат в предпочетената магистърска програма в периода от 4 до 8 октомври 2021 г., вкл. и след полагане на входен изпит, тест или събеседване за определени специалности, посочени в Приложение 1.

vnimanieАко до посочените крайни срокове кандидатът не се запише, защото не отговаря на условията за прием в магистърски програми (успех от диплома за завършена степен на висше образование, не по-малък от "добър (3,50)" или на изискванията за прием в определени специалности), или защото е променил желанието си, мястото му се обявява за свободно, а внесената такса от 60,00 лв. не се възстановява.

 

Документи за записване на приетите магистри:

При записването си приетите студенти представят:

   1. Оригинал на дипломата за висше образование, който се връща на кандидата след записването;
   2. Лична карта, която се връща след сверяване на данните;
   3. Три снимки паспортен формат 3,5/4,5 см;
   4. Квитанция за платена семестриална такса за обучение.
    Таксата се заплаща в клоновете на АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД.

    Банкова сметка (IBAN)BG50 BUIN 7001 3152 5000 16

    BIC на банкатаBUINBGSF

    Титуляр на сметката: ВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

    Във вносната бележка задължително се изписват трите имена и ЕГН-то на студента, а не на внасящия таксата.

    Новоприетите студенти, които внасят таксите си във Велико Търново, могат да го направят:

    - в Бизнес център на Алианц Банк България АД, намиращ се на  ул. “Марно поле” № 2;

    - или чрез ПОС терминалните устройства, намиращи се в Ректората.

За повече информация можете да се обадите и на телефон 062/618 204 или на моб. +359 882 351 369.

 

 

Магистър 2021

Специално приложение "Магистър 2021"

Ако имате допълнителни въпроси, се свържете с нас:

ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - Дирекция "Магистърски програми"

тел.: (062) 618 204

GSM: 0882 351 369

email: magistar@ts.uni-vt.bg

Можете да се свържете с нас и чрез формата за контакт