Математически турнир на ВТУ за ученици от ХІ и ХІІ клас

 

</p