Програми за факултетските конкурсни изпити

 • ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО“ И СПЕЦИАЛНОСТ „ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО“

 • ПО БОГОСЛОВИЕ (УСТЕН ИЗПИТ)

 • ПО ПРОВЕРКА НА ГОВОРНИТЕ И КОМУНИКАТИВНИТЕ СПОСОБНОСТИ

 • ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ за специалност ''Педагогика на обучението по физическо възпитание'' и ''Педагогика на обучението по география и физическо възпитание''

 • ПО МУЗИКА

 • ПО НЕМСКИ ЕЗИК

 • ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК

 • ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК

 • ПО РУСКИ ЕЗИК

 • ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Турнири

 • Математически турнир на ВТУ за ученици от ХІ и ХІІ клас. След предварителна регистрация на www.math-vt.com

 • Национален пролетен турнир по информационни технологии за ученици от VІІІ до ХІІ клас. След предварителна регистрация на www.it-vt.eu