Документи, срокове за кандидатстване и записване

 

Уважаеми, кандидат-магистри!

Благодарим Ви за повишения интерес към нашите магистърски програми за учебната 2022-2023 г.

Поради запълване на капацитета преустановяваме приема в следните образователни програми (специалности) в ОКС "магистър":

 • Специалност "Предучилищна и начална училищна педагогика" - в задочна форма, за магистри от други професионални направления (4 семестъра);
 • Специалност "Управление на образованието" - в редовна, задочна и дистанционна форма, за магистри от други професионални направления (3 семестъра);
 • Специалност "Приобщаващо образование. Специална педагогика" - в редовна, задочна и дистанционна форма, за магистри от същото професионално направление (2 семестъра);
 • Специалност "Психология" - в задочна форма, за магистри от други професионални направления (4 семестъра).

 

 

 

Магистри - Срокове за кандидатстване и записване

 

КАК ДА КАНДИДАТСТВАМ

 

Приемът на студенти за обучение по магистърски програми се извършва чрез конкурс по документи, а за определени магистърски програми – с изпит, тест, събеседване, условията и графикът за провеждането на които може да видите ТУК.

 

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ В РЕДОВЕН ПРИЕМ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕ:

 • І прием – от 20 юни до 08 юли 2022 г. (от 8.30 до 16,00 ч.) в дирекция „Магистърски програми“ (Ректорат на ВТУ) или онлайн на https://epriem.uni-vt.bg/mp
  В класирането за ПЪРВИ прием, ще участват заявления, които са напълно потвърдени до 08 юли 2022 г., 13,00 ч.
  Потвърдените след този срок, ще бъдат включени в класирането за ВТОРИ прием.
 • ІІ прием – от 11 юли до 26 август 2022 г. (от 8.30 до 16,00 ч.) онлайн на https://epriem.uni-vt.bg/mp
 • ІІІ прием – от 29 август до 23 септември 2022 г. (от 8.30 до 16,00 ч.) онлайн на https://epriem.uni-vt.bg/mp

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО РЕДОВЕН ПРИЕМ

   1. Заявление за кандидатстване, попълнено в електронната система, като се изисква задължителна начална регистрация чрез валидни лични данни и валиден адрес на електронна поща (електронната система ще бъде активна от 20 юни 2022 г.);
   2. Сканирано копие от диплома за висше образование. Ако издаването на дипломата е предстоящо, кандидатът подава уверение или академична справка, където е отразен средният успех от семестриалните изпити и успехът от държавните изпити.
   3. Сканирано копие на платени такси за участие в кандидатстудентския прием и в класирането и такса за изпит (за определени специалности) в размер, определен от Академическия съвет.

 

КЛАСИРАНЕ

Класирането се оповестява на сайта на Университета, както следва::

 • за кандидати, които са подали документи за І прием – 14 юли 2022 г.
 • за кандидати, които са подали документи за ІІ прием – 8 септември 2022 г.
 • за кандидати, които са подали документи за ІІІ прием – 29 септември 2022 г.

 

ЗАПИСВАНЕ

  Записването на приетите   за обучение студенти в ОКС „магистър“ се извършва от дирекция „Магистърски програми“ в Ректората на Великотърновския университет въз основа на издадена от ректора заповед и с документ за внесена семестриална такса, както следва:

 • приетите студенти, подали документи за І прием – от 18 до 22 юли 2022 г.
 • приетите студенти, подали документи за ІІ прием – от 12 до 16 септември 2022 г.
 • приетите студенти, подали документи за ІІI прием – от 3 до 7 октомври 2022 г.

ЗАПИСВАНЕ НА ЗАПАЗИЛИТЕ МЯСТО ПО АКЦИЯ „РАНО РАНИ“ – ОТКРИЙ НОВИ ХОРИЗОНТИ. СТАНИ МАГИСТЪР 2022”, както следва:

 • Мястото на кандидатите, които имат диплома за придобито висше образование, ще се пази до 22 юли 2022 г. вкл. Тези кандидати следва да се запишат в предпочетената магистърска програма в периода от 18 до 22 юли 2022 г. вкл. и след полагане на входен изпит, тест или събеседване за определени специалности.
 • Мястото на кандидатите, на които им предстои завършване на висше образование през текущата 2022 г., ще се пази до 7 октомври 2022 г. вкл. Тези кандидати следва да се запишат в предпочетената магистърска програма в периода от 3 до 7 октомври 2022 г. вкл. и след полагане на входен изпит, тест или събеседване за определени специалности.

vnimanieАко до посочените крайни срокове кандидатът не се запише, защото не отговаря на условията за прием в магистърски програми (успех от диплома за завършена степен на висше образование, не по-малък от „добър (3,50)“ или на изискванията за прием в определени специалности), или защото е променил желанието си, мястото му се обявява за свободно, а внесената такса за кандидатстване не се възстановява.

 

Документи за записване на приетите магистри:

При записването си приетите студенти представят:

   1. Оригинал на дипломата за висше образование, който се връща на кандидата след записването;
   2. Лична карта, която се връща след сверяване на данните;
   3. Квитанция за платена семестриална такса за обучение;
   4. Три снимки (паспортен формат);

След обработката на документите трябва да имате готовност да заплатите семестриалната такса за обучение.

Таксата за обучение се заплаща:

I. Чрез банков превод по сметката на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“:

УниКредит Булбанк АД
Банкова сметка (IBAN)BG47UNCR70003124859656

BIC на банкатаUNCRBGSF

Титуляр на сметката: ВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

Във вносната бележка за платена семестриална такса за първия семестър задължително се изписват данните на кандидата, а не на внасящия таксата.

II. С дебитна карта на ПОС терминал в Кандидатстудентското бюро в Ректората на Университета.

За повече информация можете да се обадите и на телефон 062/618 204 или на моб. +359 882 351 369.

 

 

Магистър 2022

Специално приложение "Магистър 2022"

Ако имате допълнителни въпроси, се свържете с нас:

ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - Дирекция "Магистърски програми"

тел.: (062) 618 204

GSM: 0882 351 369

email: magistar@ts.uni-vt.bg

Можете да се свържете с нас и чрез формата за контакт

Уважаеми кандидат-магистри,

Публикувано е ТРЕТО КЛАСИРАНЕ, ТРЕТИ ПРИЕМ - месец октомври:

СПРАВКА ЗА КЛАСИРАНЕ

 Вижте още:  Документи за записване на приетите магистри