Документи, срокове за кандидатстване и записване

Магистри - Срокове за кандидатстване и записване

 

КАК ДА КАНДИДАТСТВАМ

 

Разполагате с две възможности за кандидатстване по магистърски програми (по избор):

 • да запазите място в предпочитана специалност съгласно условията на АКЦИЯ „РАНО РАНИ“ – ОТКРИЙ НОВИ ХОРИЗОНТИ. СТАНИ МАГИСТЪР 2023, която стартира от 22 март 2023 г.
 • да подадете документите си в редовния прием за магистърски програми (специалности), който започва от 19 юни 2023 г.

И в двата случая кандидатстването става електронно, с диплома за висше образование, или с уверение (ако предстои издаване на диплома).

Приемът на студенти за обучение по магистърски програми се извършва чрез конкурс по документи, а за определени магистърски програми – с изпит, тест, събеседване, условията и графикът за провеждането на които може да видите тук

 

ЗАПАЗВАНЕ НА МЯСТО ПО АКЦИЯ „РАНО РАНИ“

  • запазването на място по АКЦИЯ „РАНО РАНИ“ започва от 22 март до 2 юни 2023 г. на zm.uni-vt.bg

Подробности за акцията, условията и необходимите документи може да намерите ТУК.

 

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ В РЕДОВЕН ПРИЕМ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕ:

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО РЕДОВЕН ПРИЕМ

   1. Заявление за кандидатстване, попълнено в електронната система, като се изисква задължителна начална регистрация чрез валидни лични данни и валиден адрес на електронна поща (електронната система ще бъде активна от 19 юни 2023 г.);
   2. Сканирано копие от диплома за висше образование. Ако издаването на дипломата е предстоящо, кандидатът подава уверение, в което са отразени средният успех от семестриалните изпити и успехът от държавните изпити.
   3. Сканирано копие на платени такси за участие в кандидатстудентския прием и в класирането и такса за изпит (за определени специалности) в размер, определен от Академическия съвет.

 

КЛАСИРАНЕ

Класирането се оповестява на сайта на Университета, както следва::

 • за кандидати, които са подали документи за І прием – 14 юли 2023 г.
 • за кандидати, които са подали документи за ІІ прием – 8 септември 2023 г.
 • за кандидати, които са подали документи за ІІІ прием – 6 октомври 2023 г.

 

ЗАПИСВАНЕ

  Записването на приетите   за обучение студенти в ОКС „магистър“ се извършва от дирекция „Магистърски програми“ в Ректората на Великотърновския университет* въз основа на издадена от ректора заповед и с документ за внесена семестриална такса, както следва:

 • приетите студенти, подали документи за І прием – от 17 до 21 юли 2023 г.
 • приетите студенти, подали документи за ІІ прием – от 11 до 15 септември 2023 г.
 • приетите студенти, подали документи за ІІI прием – от 9 до 13 октомври 2023 г.

*Важно:
• Записване на класираните кандидат-магистри в Педагогически колеж – гр. Плевен се извършва в сградата на Педагогически колеж - гр. Плевен (гр. Плевен, ул. Никола Д. Петков № 18). Колежът не предоставя възможност за заплащане на семестриална такса на място;
• Записване на класирани кандидат-магистри във Филиал на ВТУ – гр. Враца се извършва в сградата на Филиала на ВТУ - гр. Враца (гр. Враца, бул. "Мито Орозов" № 59). Филиалът не предоставя възможност за заплащане на семестриална такса на място.

ЗАПИСВАНЕ НА ЗАПАЗИЛИТЕ МЯСТО ПО АКЦИЯ „РАНО РАНИ“. СТАНИ МАГИСТЪР 2023”, както следва:

 • Мястото на кандидатите, които имат диплома за придобито висше образование, ще се пази до 21 юли 2023 г. вкл. Тези кандидати следва да се запишат в предпочетената магистърска програма в периода от 17 до 21 юли 2023 г. вкл. и след полагане на входен изпит, тест или събеседване за определени специалности.
 • Мястото на кандидатите, на които им предстои завършване на висше образование през текущата 2023 г., ще се пази до 13 октомври 2023 г. вкл. Тези кандидати следва да се запишат в предпочетената магистърска програма в периода от 9 до 13 октомври 2023 г. вкл. и след полагане на входен изпит, тест или събеседване за определени специалности.

vnimanieАко до посочените крайни срокове кандидатът не се запише, защото не отговаря на условията за прием в магистърски програми (успех от диплома за завършена степен на висше образование, не по-малък от „добър (3,50)“ или на изискванията за прием в определени специалности), или защото е променил желанието си, мястото му се обявява за свободно, а внесената такса за кандидатстване не се възстановява.

 

Документи за записване на приетите магистри:

При записването си приетите студенти представят:

   1. Диплома за висше образование - оригинал и копие (1бр.);
   2. Лична карта, която се връща след сверяване на данните;
   3. Квитанция за платена семестриална такса за обучение (Университетът предоставя възможност за заплащане на семестриалната такса и на място чрез ПОС терминал);
   4. Три снимки (паспортен формат);

След обработката на документите трябва да имате готовност да заплатите семестриалната такса за обучение.

Таксата за обучение се заплаща:

I. Чрез банков превод по сметката на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“:

УниКредит Булбанк АД
Банкова сметка (IBAN)BG 47 UNCR 7000 3124 8596 56

BIC на банкатаUNCRBGSF

Титуляр на сметката: ВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

Във вносната бележка за платена семестриална такса за първия семестър задължително се изписват данните на кандидата, а не на внасящия таксата.

II. С дебитна карта на ПОС терминал в Кандидатстудентското бюро в Ректората на Университета.

За повече информация можете да се обадите и на телефон 062/618 204 или на моб. +359 882 351 369.

 

Ако имате допълнителни въпроси, се свържете с нас:

ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - Дирекция "Магистърски програми"

тел.: (062) 618 204

GSM: 0882 351 369

email: magistar@ts.uni-vt.bg

Можете да се свържете с нас и чрез формата за контакт

Акция Рано рани. Стани Магистър