НА ВНИМАНЕТО НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ!

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ

Класирането се извършва на два етапа:

 • на 6 юли – І класиране;
 • на 13 юли – ІІ класиране

Всеки кандидат-студент проверява как е класиран в личния си профил!

Приетите по първото си желание студенти следва да се запишат съответно на 7, 8 и 9 юли (първо класиране) и 14, 15 и 16 юли (второ класиране), в противен случай те губят местата си.

Приетите на първо класиране студенти по второ, трето и т.н. желание или се записват в специалността, в която са приети, или заявяват желанието си да участват във второто класиране в Бюрото за кандидатстудентска информация. В противен случай те също губят местата си.

Неприетите на първо класиране кандидати автоматично участват във второто класиране, без да е необходимо да заявяват това.

Второто класиране, оповестено на 13 юли, е последно за приема за учебната 2021–2022 г.

 

vnimanieМолим кандидат-студентите и придружаващите ги за разбиране и търпение. Записването ще се извършва при стриктно спазване на противоепидамичните мерки.

 

ЗАПИСВАНЕТО НА СТУДЕНТИТЕ СЕ ИЗВЪРШВА САМО В РЕКТОРАТА НА ВТУ*, КАТО ТЕ ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

  1. Диплома за средно образование – оригинал и копие (1 бр.);
  2. Три снимки – формат 3,5 х 4,5 см.;
  3. Лична карта;
  4. Квитанция от платена семестриална такса за обучение (Университетът предоставя възможност за заплащане на семестриалната такса на място).

 

vnimanie* Записването се извършва само в Ректората на адрес: Велико Търново, ул. Теодосий Търновски № 2, Ректорат, зала № 2

 

ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ В ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОЛЕЖ – ГР. ПЛЕВЕН И
ФИЛИАЛ НА ВТУ – ГР. ВРАЦА СЕ ИЗВЪРШВА:

 • В сградата на Педагогически колеж - гр. Плевен
  (гр. Плевен, ул. Никола Д. Петков № 18)

  Новоприетите студенти в Педагогическия колеж – гр. Плевен заплащат семестриална такса в клоновете на АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД:
  Банкова сметка (IBAN):  BG77BUIN70153137099318
  BIC на банката: BUINBGSF
  Титуляр на сметкатаВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
  Във вносната бележка задължително се изписват трите имена и ЕГН-то на студента, а не на внасящия таксата.

 • В сградата на Филиала на ВТУ - гр. Враца
  (гр. Враца, бул. "Мито Орозов" 59)

  Новоприетите студенти във Филиала на ВТУ – гр. Враца заплащат семестриална такса в клоновете на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД:
  Банкова сметка (IBAN):  BG28BPBI79443155050002
  BIC на банката: BPBIBGSF
  Титуляр на сметкатаВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
  Във вносната бележка задължително се изписват трите имена и ЕГН-то на студента, а не на внасящия таксата.

 

 
Великотърновски университет - Лого 3