НА ВНИМАНЕТО НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ!

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ

Класирането се извършва на два етапа:

 • на 8 юли – І класиране;
 • на 16 юли – ІІ класиране

Всеки кандидат-студент проверява как е класиран в личния си профил!

Кандидат-студентите, класирани по първа желана специалност, трябва да се запишат на обявените дни съответно за (първо класиране - 9, 10 и 11 юли 2024 г.) и (второ класиране - 17, 18 и 19 юли 2024 г.), в противен случай те губят местата си.

Кандидат-студентите, приети на първо класиране според второ, трето и т.н. желание, или се записват в специалността, в която са приети, или заявяват желанието си да участват във второто класиране лично в Ректората на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ или на телефон 062 / 618-206. В противен случай те също губят местата си.

Некласираните от този етап кандидати, автоматично участват във второто класиране, без да е необходимо да заявяват участието си.

Второто класиране е последно. Останалите незаети места след неговия край ще се попълват по друг ред.

Записването е в Ректората на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ в зала №2.

 

ЗАПИСВАНЕТО НА СТУДЕНТИТЕ СЕ ИЗВЪРШВА САМО В РЕКТОРАТА НА ВТУ*, КАТО ТЕ ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

  1. Диплома за средно образование – оригинал и 1 бр. ксерокопиe;
  2. Вносна бележка с платена такса за обучение, която се заплаща:
   С дебитна или кредитна карта (VISA, VISA ELECTRON, V PAY, MasterCard, Maestro) през ПОС терминал в Ректората на университета;
   Чрез банков превод по сметката на ВТУ в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
   Банкова сметка (IBAN)BG47UNCR70003124859656
   BIC на банката: UNCRBGSF
   Титуляр на сметката: ВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

   Във вносната бележка задължително се изписват трите имена и ЕГН-то на студента, а не на внасящия таксата.

  3. Три снимки - паспортен формат;
  4. Лична карта - 1 бр. ксерокопиe.
    

vnimanie* Записването се извършва само в Ректората на адрес: Велико Търново, ул. „Теодосий Търновски“ № 2, Ректорат, зала № 2

 

ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ В ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОЛЕЖ – ГР. ПЛЕВЕН И
ФИЛИАЛ НА ВТУ – ГР. ВРАЦА СЕ ИЗВЪРШВА:

 • В сградата на Педагогически колеж - гр. Плевен
  (гр. Плевен, ул. „Никола Д. Петков“ № 18)

  Таксата за обучение се внася чрез банков превод по сметката на ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОЛЕЖ – ПЛЕВЕН в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

  Банкова сметка (IBAN):  BG62UNCR70003124858707
  BIC на банката: UNCRBGSF
  Титуляр на сметкатаПЕДАГОГИЧЕСКИ КОЛЕЖ – ПЛЕВЕН
  Във вносната бележка задължително се изписват трите имена и ЕГН-то на студента, а не на внасящия таксата.

 • В сградата на Филиала на ВТУ - гр. Враца
  (гр. Враца, бул. „Мито Орозов“ 59)

  Таксата за обучение се внася чрез банков превод по сметката на ВТУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ФИЛИАЛ - ВРАЦА в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

  Банкова сметка (IBAN):  BG92UNCR70003124865248
  BIC на банката: UNCRBGSF
  Титуляр на сметкатаВТУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ФИЛИАЛ - ВРАЦА
  Във вносната бележка задължително се изписват трите имена и ЕГН-то на студента, а не на внасящия таксата.

 

 

Великотърновски университет - Лого 3

СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ВТОРО (ПОСЛЕДНО) КЛАСИРАНЕ