Онлайн изпит по български език (тест) 3

ОНЛАЙН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ТЕСТ)

Уважаеми кандидат-студенти!

Онлайн изпитът по български език (тест)  ще се проведе на 1 юни 2024 г. от 9:00 до 9:40 ч.

В изпита могат да участват всички, които са подали заявление и са заплатили таксата за явяване на изпит по български език (тест) до 26 май 2024 г.

Резултатите от оценяването са налични веднага след приключването на самия изпит.

 

УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТА

При провеждането на изпита кандидатът е длъжен да си осигури непрекъсната интернет връзка, настолен или преносим компютър и обновен уеб браузър (Mozilla Firefox, Opera, Safari, Microsoft Edge, Internet Explorer).

При провеждането на изпита не се разрешава използването на повече от един уеб браузър; забранява се използването на повече от един таб на уеб браузъра.

Препоръчваме ви по време на изпита да затворите всички програми за качване или изтегляне на файлове на заден фон, като например Dropbox, OneDrive, Google Drive, всякакви торент клиентски програми и т.н., защото това може да забави или прекъсне вашата интернет връзка и това да наложи прекратяването на изпита.

За да положите изпита, трябва да посетите началната страница на сайта на Кандидатстудентското бюро (www.priemunivt.bg), където ще видите следния бутон:

online izpit

Изберете бутона и ще влезете в електронната системата, където трябва да посочите входящия си номер и ЕГН. ИМАТЕ ПРАВО САМО НА ЕДНО ЕДИНСТВЕНО ВЛИЗАНЕ (РЕГИСТРИРАНЕ) В СИСТЕМАТА. Всяко връщане или повторен опит за влизане ще анулира вашия изпит.

Продължителността на самия изпит е 40 минути. Максималният брой точки от теста е 35. Всеки въпрос има по 5 отговора, като само един от тях е верен, при всеки верен отговор получавате по 1 точка. За сгрешен или непопълнен отговор точки не се получават, както и не се отнемат. След изтичане на 40-та минута работата върху теста автоматично се прекратява и системата приема само потвърдените от вас отговори.

Целият изпит се записва, включително IP адресите на компютрите, от които се влиза в системата, всички отговори, времето на предаване на теста, поведението на кандидата по време на целия изпит.

При регистрирани недопустими дейности от даден кандидат системата автоматично информира изпитната комисия, която задължително излиза с решение по въпроса, включително и с решение за прекратяване или анулиране на изпита.

Обявяването на резултатите и на получените точки става веднага след приключване на изпита, като всеки кандидат-студент може да ги види.

************

 

Продължителността на изпита е 40 минути. Часовникът ще бъде настроен от сървъра с обратно броене. На вашия екран ще се показва оставащото време. Когато таймерът достигне 0 мин и 0 сек, изпитът ще приключи.

Палитрата с въпроси от 1 до 35 ще показва състоянието на всеки въпрос:

  • когато номерът на въпроса е оцветен в синьо, това означава, че не сте отговорили на него;
  • когато номерът на въпроса е оцветен в зелено, това означава, че сте отговорили на него .

На вашия екран ще се показва по един въпрос с пет структурирани възможни отговора, от които само един е верен, и 2 бутона – съответно за предишен и следващ въпрос. Имате възможност да се връщате на предишен въпрос или да изберете следващ. Когато решите, че сте готови и искате да предадете своя тест, натиснете бутона „Край на изпита“.

 

 

Великотърновски университет - Лого 3