Свободни места след второ (последно) класиране

Свободни места след второ (последно) класиране

Великотърновският университет съобщава, че на 26 юли (понеделник) ще бъдат обявени останалите незаети места по държавна поръчка за първи курс през учебната 2021-2022 г.

Записването стартира на 27 юли (вторник) от 9:00 часа в Ректората на Великотърновския университет. Попълването на незаетите места ще продължи всеки работен ден до изчерпването им.

Признават се оценки от държавните зрелостни изпити. Кандидатите с дипломи за средно образование, издадени преди 2008 г., които нямат успешно положен кандидатстудентски изпит, преди записването полагат тестове по български език и/или история на България (по избор).

Телефон за информация:

(062) 618 206 

Записванията ще се извършват веднага!

 

НЕЗАЕТИ МЕСТА:

 

Великотърновски университет - Лого 3