Акция „Рано рани“

Акция

Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ съобщава, че от 1 декември 2020 г. предлага на своите кандидат-студенти следните възможности:

 1. Запазване на място в една предпочитана специалност от списъка (вж. ТУК) с гаранции от университета за по-късно записване.
 2. Избор на специалност и форма на обучение (редовна, задочна) от списъка (вж. ТУК) и записване в първи курс за учебната 2021-2022 г.

Запазването на място в една предпочитана специалност става с електронно подаване на заявление на http://zm.uni-vt.bg и внасяне на такса за обработка на документите от 50,00 лв. От запазването на място могат да се възползват всички кандидати, които са завършили средно образование или на които им предстои завършване на средно образование през 2021 г.

Университетът дава гаранции, че мястото на кандидата ще се пази до 30 юни 2021 г. вкл. Ако до тази дата кандидатът не се запише, защото не отговаря на условията за приемане в съответната специалност или защото е променил желанието си, мястото му се обявява за свободно, а внесената такса от 50,00 лв. не се възстановява.

Във връзка с ограничаването на опасността от разпространение на COVID-19 и спазването на всички противоепидемични мерки запазването на място в една предпочитана специалност става само ЕЛЕКТРОННО.

За подаването на заявление за запазване на място е необходимо да:

  1. Направете регистрация чрез валидни лични данни и валиден адрес на електронната Ви поща на http://zm.uni-vt.bg.
  2. Потвърдете регистрацията с получения код за достъп в електронната Ви поща (ако не сте получили такъв, моля, проверете и в СПАМ). При възникнали проблеми се обадете на тел. 062 / 618 206.
  3. Изберете желаната от Вас специалност в съответната форма на обучение и вида на таксата от приложения списък. Имате възможност само на ЕДНО ЖЕЛАНИЕ.
  4. Направете плащане на таксата по банков път и прикачете копие на платежното нареждане във формат PNG или JPG в рамките на един работен ден.

   Таксата се заплаща в клоновете на АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД:
   Банкова сметка (IBAN): BG50 BUIN 7001 3152 5000 16
   BIC на банката: BUINBGSF
   Титуляр на сметката: ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

Ще получите потвърждение за запазеното място по акция „Рано рани“ в електронната система.

От втората възможност могат да се възползват всички кандидати, които имат диплома за средно образование, издадена от 2008 г. насам, или които са положили успешно кандидатстудентски изпит през 2021 г., валиден за специалността, и отговарят на условията за прием. За графика на кандидатстудентските изпити (вж. ТУК).

Кандидатите се записват в Кандидатстудентското бюро в Ректората на университета, което работи всеки работен ден от 9:00 до 16:00 ч. При записване се внасят съответните такси за обработка на документите, такса за обучение и се представят следните документи за записване (вж. ТУК).

Записванията и запазването на място ще продължат до попълване на обявените места. Всеки ден информацията за оставащите свободни места ще се обновява на сайта на университета www.uni-vt.bg и на Кандидатстудентското бюро www.priemunivt.bg.

Обявените бройки за ранно записване или запазване на място са само част от капацитета на университета за прием на студенти за учебната 2020-2021 г. 

За повече информация можете да се обадите на телефон 062 / 618 206.

 

Великотърновски университет - Лого 3