Документи за записване по акцията "Рано рани"

Документи за записване

Документи за записване:

  1. Диплома за средно образование – оригинал и два броя ксерокопия;
  2. Три снимки (паспортен формат);
  3. Лична карта;
  4. Квитанция от платена семестриална такса за обучение или се заплаща на място.

След обработката на документите трябва да имате готовност да заплатите семестриалната такса за обучение.

Таксата се заплаща:

I. Чрез банков превод в клоновете на АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД;
Банкова сметка (IBAN): BG50 BUIN 7001 3152 5000 16
BIC на банката BUINBGSF
Титуляр на сметката: ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

II. С дебитна карта на ПОС терминал в Кандидатстудентското бюро.

Квитанция от платената такса се прилага към документите за записване. 

Важно! При напускане по собствено желание не се възстановява внесената семестриална такса.