Приложение 4

 

БЮРА НА ЦЕНТЪРА ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ПОДГОТОВКА И ИНФОРМАЦИЯ (ЦКПИ) ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ

населено място адрес на обслужващо бюро телефон
Велико Търново

5000 Велико Търново,

в сградата на Ректората,
Кандидатстудентско бюро,

ул. „Теодосий Търновски” 2

062 / 618 206
Благоевград

2706 Благоевград

бул. "Св. св. Кирил и Методий" № 29,  (Партер)

0887 886 012
след 17:00 часа
Бургас

8000 Бургас

бул. „Гладстон” 47,  (Младежки културен център)

0888 759 750 0898 701 664 0888 305 539

Варна

9000 Варна

ул. „Христо Ботев” 3А, (ЦИО „Вектор”)

052 / 612 266

Видин 3700 Видин
ул. „Екзарх Йосиф І” № 17, ОУ „Климент Охридски”
0887 327 768
Враца

3000 Враца

ул. "Мито Орозов" №59, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" – филиал Враца

092 / 641 086

0886 981 155

Габрово

5300 Габрово

Площад “1-ви май” № 1 В, ет.2 ул. „Хаджи Димитър” № 4, Технически университет – Ректорат (от 08.06.2020 г.)

0878 264 202
Добрич

9300 Добрич

ул. „България” 1, (Централна кооперативна банка), офис 813   

058 / 580 623

0876 650 417

0899 298 593

Казанлък

6100 Казанлък

Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий

0431 / 62 567

0878 799 297

0898 309 636

Кърджали

6600 Кърджали

СУ „Отец Паисий",

0886 676 146
Кюстендил

2500 Кюстендил

ул. „Осми март” № 8

0876 796 522
Ловеч

5500 Ловеч

ул. „Съйко Съев “ 31 (Технически колеж)

0886 430 997
Монтана          

3400 Монтана

ул. „Трети март” № 98, ет.1, (Младежки дом)

0899 161 101
Пазарджик

4400 Пазарджик

уул. "Ген. Гурко” 2, ет. 2., офис 1, "РАДИО СОТ", (бившата  Хебърстрой)

0898 831 917
Перник

2300 Перник

площад Кракра, Общински младежки дом

0878 344 258
Петрич

2850 Петрич

ул. „Отец Паисий” № 3, ПГИТ „Проф. д-р Ас. Златаров”, (Вдясно от централния вход)

0887 886 012
след 17:00 часа
Плевен

5800 Плевен

бул. „Русе” № 10 А, (Сградата на асансьорни сервизи)

0898 684 844

0889 223 961

Пловдив

4000 Пловдив

ул. „Цанко Дюстабанов" № 25, (Сградата на Технически университет - филиал Пловдив)

0888 645 158

Разград

7200 Разград

ул. „Бузлуджа" №2, ет.1, (Дом на науката и техниката) 

0894 370 069
Русе

7000 Русе

ул. „Николаевска” № 66, ет.1, (Стоматологията) 

0876 358 234
0887 176 353
     
Силистра

7500 Силистра

бул. „Македония“ 121, (ПГСУАУ „Атанас Буров“)

0889 909 141

0888 111 147

Сливен

8800 Сливен

бул. „Братя Миладинови” № 18, ет. 3, (в сградата на Регионално управление на образованието)

0879 384 769
Смолян

4700 Смолян

бул. „България" 58, етаж 2,  (Бивш  профсъюзен дом) 

0884 117 717
Стара Загора

6000 Стара Загора

ул. „Армейска" 9, (в сградата на Института за квалификация  на учители,  до Музикалното училище) 

042 / 257 103

042 / 646 107  

София

1756 София

бул. „Кл. Охридски" № 2, Център за следдипломна квалификация към УНСС, стая 202 

0899 808 816

Търговище

7700 Търговище

ул. „Славейков” № 4, ет. 2., офис 210, (Дом на техниката)

0896 368 636
Хасково

6300 Хасково

Народно читалище „Заря", ет.1., (Централен вход)

038 / 665 413

0887 035 598

Шумен

9700 Шумен

ул. „Съединение”  105, (Младежки дом)

0887 225 112

054 / 800 505

Ямбол

8600 Ямбол

ж.к „Диана”, Студентски общежития, блок 14

0886 853 731

0888 973 979