Приложение 2

vnimanieЗа явяване на конкурсен кандидатстудентски изпит не се изисква положен ДЗИ и диплома за средно образование.

Университетски конкурсни изпити

  Дата Час Изпит
Февруари 22 февруари 2020 г. 9:00 Български език (тест)
22 февруари 2020 г. 9:00

История на България (тест)

       
Април 4 април 2020 г. 9:00 Български език (тест)
4 април 2020 г. 13:00

История на България (тест)

Английски език

       
Юни 6 юни 2020 г. 9:00 Български език (тест)
6 юни 2020 г.   13:00

История на България (тест)

Английски език

       

Продължителността на изпитите по български език и по история на България е 2 астрономически часа, а на изпита по английски език – 3 астрономически часа.

Конкурсен изпит за специалностите във Филиал – гр. Враца

  Дата Час Изпит
Април 4 април 2020 г. 9:00 Български език (тест)
       
Юни 6 юни 2020 г. 9:00 Български език (тест)

Изпитът се провежда в сградата на Филиала – гр. Враца (ул. „Мито Орозов“ №59). Продължителността на изпита е 2 астрономически часа.

 Конкурсен изпит за специалностите във Педагогически колеж – гр. Плевен

  Дата Час Изпит
Юни 6 юни 2020 г. 9:00 Български език (тест)

Изпитът се провежда в сградата на Педагогическия колеж в гр. Плевен (ул. „Никола Д. Петков" № 18). Продължителността на изпита е 2 астрономически часа.